The Martinus Institute’s English (not available) summary explanations of symbol no. 45-100

symbol 45 Menneskelegemet som et stjernesystem
Symbol 45
Menneskelegemet som stjernesystem

symbol 46 Menneskets atomverden og grundenergierne
Symbol 46
Menneskets atomverden og grundenergierne

symbol 47 Den sunde menneskeorganisme
Symbol 47
Den sunde
menneskeorganisme
symbol 48 Sygdom i menneskeorganismen
Symbol 48
Sygdom i
menneskeorganismen
symbol 49 Mikrokosmisk stjernesystem.Organisk atomverden
Symbol 49
Mikrokosmisk stjernesystem.
Organisk atomverden
symbol 50 Instinktuniverset. Instinktatomet eller instinktsolsystemet
Symbol 50
Instinktuniverset.
Instinktatomet eller
instinktsolsystemet
symbol 51 Tyngdeuniverset. Tyngdeatomet eller tyngdesolsystemet
Symbol 51
Tyngdeuniverset.
Tyngdeatomet eller
tyngdesolsystemet
symbol 52 Følelsesuniverset. Følelsesatomet eller følelsessolsystemet
Symbol 52
Følelsesuniverset.
Følelsesatomet eller
følelsessolsystemet
symbol 53 Intelligensuniverset. Intelligens- atomet eller intelligenssolsystemet
Symbol 53
Intelligensuniverset. Intelligensatomet eller intelligenssolsystemet
symbol 54 Intuitionsuniverset. Intuitionsatomet eller intuitionssolsystemet
Symbol 54
Intuitionsuniverset.
Intuitionsatomet eller
intuitionssolsystemet
symbol 55 Hukommelsesuniverset. Hukommelsesatomet eller hukommelsessolsystemet
Symbol 55
Hukommelsesuniverset.
Hukommelsesatomet eller
hukommelsessolsystemet
symbol 56 Den sunde atomvirksomhed i organismen
Symbol 56
Den sunde atomvirksomhed
i organismen
symbol 57 Elektronsprængning i menneskets atomverden
Symbol 57
Elektronsprængning i
menneskets atomverden
symbol 58 Atomforgiftning
Symbol 58
Atomforgiftning
symbol 59 Tyngdeenergiens indbrud i følelsesområdet
Symbol 59
Tyngdeenergiens indbrud
i følelsesområdet
symbol 60 Følelsesenergiens indbrud i tyngdeområdet
Symbol 60
Følelsesenergiens indbrud
i tyngdeområdet
symbol 61 Følelsesenergiens indbrud i instinktområdet
Symbol 61
Følelsesenergiens indbrud
i instinktområdet
symbol 62 Intuitionsenergiens indbrud i følelesesområdet
Symbol 62
Intuitionsenergiens indbrud
i følelesesområdet
symbol 63 Intuitionsenergiens indbrud i intelligensområdet
Symbol 63
Intuitionsenergiens indbrud
i intelligensområdet
symbol 64 Tyngdeenergiens indbrud i intuitionsområdet
Symbol 64
Tyngdeenergiens indbrud
i intuitionsområdet
symbol 65 Atomkatastrofernes udslag i organismen
Symbol 65
Atomkatastrofernes
udslag i organismen
symbol 66 Mennesket i det fuldkomne tankeklima
Symbol 66
Mennesket i det
fuldkomne tankeklima

symbol 67 Den animalske og den vegetariske føde
Symbol 67
Den animalske og
den vegetariske føde

symbol 67A Den idelle fødes vibrationer
Symbol 67A
Den ideelle fødes
vibrationer

symbol 68 Mavesyre, kogning og kosten
Symbol 68
Mavesyre, kogning
og kosten
symbol 69 Den animalske fordøjelse
Symbol 69
Den animalske fordøjelse
symbol 70 Den vegetariske fordøjelse
Symbol 70
Den vegetariske fordøjelse
symbol 71 Skæbnetalent og talentkerner under diskarnation
Symbol 71
Skæbneelement og talentkerner
under diskarnation
symbol 72 Skæbneelement og talentkerner under inkarnation
Symbol 72
Skæbneelement og talentkerner
under inkarnation
symbol 73 Den defekte organisme
Symbol 73
Den defekte organisme
symbol 74 Den defekte organisme og skæbneelementet
Symbol 74
Den defekte organisme
og skæbneelementet
symbol 75 Menneskets talentkerneødelæggelse
Symbol 75
Menneskets talentkerne-
ødelæggelse
symbol 76 Det kosmiske spiralkredsløb 2. Det ufuldkomne menneske
Symbol 76
Det kosmiske
spiralkredsløb 2.
Det ufuldkomne menneske
symbol 77 Det kosmiske spiralkredsløb 2. Det fuldkomne menneske
Symbol 77
Det kosmiske
spiralkredsløb 2.
Det fuldkomne menneske
symbol 78 Jordklodens mineralepoke
Symbol 78
Jordklodens mineralepoke
symbol 79 Jordklodens vegetabilepoke
Symbol 79
Jordklodens vegetabilepoke
symbol 76 Det kosmiske spiralkredsløb 2. Det ufuldkomne menneske
Symbol 80
Jordklodens dyreepoke
– skærsilden
symbol 81 Jordklodens jordmenneskeepoke. Jordens åndelige verden i dens nuværende epoke
Symbol 81
Jordklodens jordmenneskeepoke.
Jordens åndelige verden
i dens nuværende epoke
symbol 82 Jordklodens fuldkomne menneskerigetilstand
Symbol 82
Jordklodens fuldkomne
menneskerigetilstand
symbol 83 Jordklodens visdomsepoke
Symbol 83
Jordklodens visdomsepoke

symbol 84 Jordklodens intuitionsepoke

Symbol 84
Jordklodens intuitionsepoke

symbol 85 Jordklodens åndelige struktur i dyreriget
Symbol 85
Jordklodens åndelige
struktur i dyreriget

symbol 86 Menneskets udviklingsanalyse. Jordklodens udviklingstrin
Symbol 86
Menneskets udviklingsanalyse.
Jordklodens udviklingstrin

symbol 87 Den menneskelige overtro om næsten. Solens kosmiske stråler, makrokosmisk livskraft
Symbol 87
Den menneskelige
overtro om næsten.
Solens kosmiske stråler,
makrokosmisk livskraft

symbol 88 Den rigtige forestilling om næsten. Menneskenes forskellige karaktertrin
Symbol 88
Den rigtige forestilling
om næsten.
Menneskenes forskellige karaktertrin

symbol 89 Menneskets bevidsthedskategorier
Symbol 89
Menneskets bevidsthedskategorier

symbol 90 Det levende væsen 1. Natbevidstheden
Symbol 90
Det levende væsen 1.
Natbevidstheden
symbol 91 Gennem døden 1
Symbol 91
Gennem døden 1

symbol 92 Gennem døden 2
Symbol 92
Gennem døden 2

symbol 93 Det enpolede væsen
Symbol 93
Det enpolede væsen
symbol 94 Væsenets to poltilstande
Symbol 94
Væsenets to poltilstande
symbol 95 Det dobbeltpolede væsen
Symbol 95
Det dobbeltpolede væsen

symbol 96 Gennem døden 3. Poludviklinger og de åndelige planer

Symbol 96
Gennem døden 3.
Poludviklinger og
de åndelige planer
symbol 97 Loven for tiltrækning og frastødning
Symbol 97
Loven for tiltrækning
og frastødning
symbol 99 Jegets vending af bevægelsen eller energien
Symbol 98
Jegets vending af
bevægelsen eller energien
symbol 99 Tilværelsesplanerne og spiralzonerne
Symbol 99
Tilværelsesplanerne
og spiralzonerne
symbol 100 Den årsagsløse årsag eller den første årsag
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s